การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนภูเขียว

Timeline การรับสมัครนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2565

รอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม

รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านรายละเอียด 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2565

รอบห้องเรียนพิเศษ

รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านรายละเอียด 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

รอบทั่วไป

รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565

อ่านรายละเอียด 9 - 13 มีนาคม 2565

รวมระเบียบการรับสมัครนักเรียน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print