Search
Close this search box.

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนภูเขียว

Timeline การรับสมัครนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2565

รอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม

รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านรายละเอียด15 - 18 กุมภาพันธ์ 2565

รอบห้องเรียนพิเศษ

รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านรายละเอียด19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

รอบทั่วไป

รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565

อ่านรายละเอียด9 - 13 มีนาคม 2565

การใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนภูเขียว

รวมระเบียบการรับสมัครนักเรียน

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ