Search
Close this search box.

การใช้งานอีเมล์โรงเรียนภูเขียว @phukhieo.ac.th

       อีเมล์โรงเรียน คือบริการบัญชีอีเมล์ @phukhieo.ac.th ทีมีไว้เพื่อให้บริการแก่ข้าราชการครูและบบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนภูเขียวทุกคนโดยมีผู้ให้บริการหลักคือ Google workspace for education ดังนั้นการเข้าใช้งานจึงต้องนำบัญชีอีเมล์ @phukhieo.ac.th ไปเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันที่เป็นบริการต่าง ๆ ของกูเกิลก่อนเพื่อใช้งานบริการต่าง ๆ ที่รองรับ อาทิเช่น

บริการที่ email โรงเรียนภูเขียวรองรับ

Google Workspace (เดิมคือ G Suite)

       เป็นชุดโปรแกรมการประมวลผลแบบคลาวด์ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน และเป็นซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่ Google ให้บริการ รวมถึง Gmail, Google ไดรฟ์, Google แฮงเอาท์, Google ปฏิทิน และ Google Docs เป็นต้น

วิธีเข้าใช้งาน

Office 365 A1

       Office 365 A1 เป็นบริการ Office ฟรีสำหรับเว็บมาพร้อมกับแอปยอดนิยม เช่น Outlook, Word, PowerPoint, Excel และ OneNote ครูและนักเรียนจึงสามารถทำงานร่วมกัน สื่อสารอย่างราบรื่น และสร้างสรรค์เนื้อหาอันยอดเยี่ยม ซึ่งบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนภูเขียวสามารถใช้งานได้ฟรี

วิธีเข้าใช้งาน

Canva for education

เป็นเครื่องมือสร้างสื่อ บทเรียนที่มีความน่าสนใจและจัดกิจกรรมให้นักเรียนในชั้นเรียนหรือออนไลน์ และสามารถเข้าถึงเท็มเพลตหลายพันรายการสำหรับทุกวิชา ระดับชั้น หรือหัวข้อ แล้วใช้ฟีเจอร์แบบพรีเมี่ยมของ Canva

เข้าร่วม Canva for edcation โรงเรียนภูเขียว

ขั้นตอนการใช้อีเมล์โรงเรียนภูเขียว
  • ขั้นตอนที่ 1 : ให้ตรวจสอบรายชื่ออีเมล์ด้านล่าง
  • ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อได้ชื่ออีเมล์แล้ว ให้เข้าสู่ระบบอีเมล์ของ Google G-mail คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ www.google.com
  • ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อใส่ชื่ออีเมล์แล้ว ระบบจะให้ใส่รหัสผ่าน (ติดต่อ Admin หรือครูประจำรายวิชา)
  • ขั้นตอนที่ 4 : “คลิกปุ่มเพื่อยอมรับเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน”
  • ขั้นตอนที่ 5 : ระบบจะให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ กรุณาใส่ 10 ตัวอักษรขึ้นไป (กรุณาจำรหัสผ่านใหม่ให้ดี)
  • ขั้นตอนที่ 6 : เสร็จแล้วระบบจะนำเข้าสู่ระบบบัญชีอีเมล์ของ Google
  • ขั้นตอนที่ 7 : เสร็จขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ จากนั้นผู้ใช้สามารถตรวจสอบชื่อ-สกุล ใส่วันเดือนปีเกิด เพศ ข้อมูลอื่นๆ เป็นเสร็จเรียบร้อย