ขั้นตอนการใช้อีเมล์โรงเรียนภูเขียว
  • ขั้นตอนที่ 1 : ให้ตรวจสอบรายชื่ออีเมล์ด้านล่าง
  • ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อได้ชื่ออีเมล์แล้ว ให้เข้าสู่ระบบอีเมล์ของ Google G-mail คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ www.google.com
  • ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อใส่ชื่ออีเมล์แล้ว ระบบจะให้ใส่รหัสผ่าน (ติดต่อ Admin หรือครูประจำรายวิชา)
  • ขั้นตอนที่ 4 : “คลิกปุ่มเพื่อยอมรับเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน”
  • ขั้นตอนที่ 5 : ระบบจะให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ กรุณาใส่ 10 ตัวอักษรขึ้นไป (กรุณาจำรหัสผ่านใหม่ให้ดี)
  • ขั้นตอนที่ 6 : เสร็จแล้วระบบจะนำเข้าสู่ระบบบัญชีอีเมล์ของ Google
  • ขั้นตอนที่ 7 : เสร็จขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ จากนั้นผู้ใช้สามารถตรวจสอบชื่อ-สกุล ใส่วันเดือนปีเกิด เพศ ข้อมูลอื่นๆ เป็นเสร็จเรียบร้อย

แจ้งปัญหาการเข้าสู่ระบบได้ที่.. LineID : 813pyzsr

บริการที่ email โรงเรียนภูเขียวรองรับ

Google Workspace (เดิมคือ G Suite)

   เป็นชุดโปรแกรมการประมวลผลแบบคลาวด์ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน และเป็นซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่ Google ให้บริการ รวมถึง Gmail, Google ไดรฟ์, Google แฮงเอาท์, Google ปฏิทิน และ Google Docs เป็นต้น

วิธีเข้าใช้งาน

Office 365 A1

   Office 365 A1 เป็นบริการ Office ฟรีสำหรับเว็บมาพร้อมกับแอปยอดนิยม เช่น Outlook, Word, PowerPoint, Excel และ OneNote ครูและนักเรียนจึงสามารถทำงานร่วมกัน สื่อสารอย่างราบรื่น และสร้างสรรค์เนื้อหาอันยอดเยี่ยม ซึ่งบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนภูเขียวสามารถใช้งานได้ฟรี

วิธีเข้าใช้งาน