Search
Close this search box.

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 รอบห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลิงก์เว็บไซต์รับสมัคร : regis.phukhieo.ac.th

กำหนดการรับสมัครโดยสังเขป

   วันที่รับสมัคร : วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565

   การสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนภูเขียว และที่เว็บไซต์ www.phukhieo.ac.th

สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่โรงเรียนภูเขียว โดยให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบในเวลา 08.30 น. เพื่อรับฟังคําชี้แจงก่อนเข้าห้องสอบ

   ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนภูเขียว และเว็บไซต์ www.phukhieo.ac.th

   รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานที่ห้องทรายคํา โรงเรียนภูเขียว หากนักเรียนไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
   กําหนดการมอบตัว

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานที่ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี

อ่านระเบียบการรับสมัครของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กำหนดการรับสมัครโดยสังเขป

   วันที่รับสมัคร : วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565

   การสอบคัดเลือก

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนภูเขียว และที่เว็บไซต์ www.phukhieo.ac.th

       สอบคัดเลือกวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่โรงเรียนภูเขียว โดยให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบในเวลา 08.30 น. เพื่อรับฟังคําชี้แจงก่อนเข้าห้องสอบ

   ประกาศผลการคัดเลือก

       ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนภูเขียว และเว็บไซต์ www.phukhieo.ac.th

   รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน

       วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานที่ห้องทรายคํา โรงเรียนภูเขียว หากนักเรียนไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
   กําหนดการมอบตัว

       วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานที่ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี

อ่านระเบียบการรับสมัครของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ