ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป อันดับสำรองรายงานตัวเพิ่มเติม

10_ห้องเรียนพิเศษรายงานตัวทั่วไป-1.pdf

Facebook
Twitter
Email
Print