Search
Close this search box.

การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 โรงเรียนภูเขียวได้มีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนภูเขียวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภทจำนวนผู้สมัครจำนวนผู้เข้าสอบ
Mini English Program : MEP82
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์215
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์122
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ