ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูเขียว

ประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-โรงเรียนภูเขียว.v80

b.-แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครอง.v80

4.-แบบเสนอชื่อผู้แทนครู.v80

6.-แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า.v80

f.-แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.v80

l.-แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน.v80

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ