Search
Close this search box.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับชาติ ครั้งที่ 70

การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น ม.1 – ม.3

    1. เด็กชายธีรเสฏฐ์ อภิลักขิตพงศ์ 2. เด็กหญิงปาริชาต สร้อยจรุง 3. เด็กหญิงพรรษา ชำนาญพล

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ