Search
Close this search box.

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-3 ระดับชาติ ครั้งที่ 70 2565

การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

     ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-3

     เด็กชายพลรวิศ กาญจนางกูร

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ