Category: จดหมายข่าว

หมวดหมู่
ฉบับที่29-2565
จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 29/2565 : ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565