ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประเภทนักเรียนทั่วไป และประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ประเภทนักเรียนทั่วไป

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print