ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประเภทนักเรียนทั่วไป และประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

07_ประกาศผลการรคัดเลือก-ม.1-ปกติ-2.pdf

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

1.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ-3.pdf

ประเภทนักเรียนทั่วไป

2.นักเรียนทั่วไป-2.pdf

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

3.เงื่อนไขพิเศษ-2.pdf

Facebook
Twitter
Email
Print