ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประเภทนักเรียนทั่วไป และประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

ox_ประกาศผลการรคัดเลือก-ม.b-ปกติ-4.v80

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

b.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ-6.v80

ประเภทนักเรียนทั่วไป

4.นักเรียนทั่วไป-4.v80

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

6.เงื่อนไขพิเศษ-4.v80

2,811 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ