Search
Close this search box.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4/1 ภาคเรียนที่ 1/2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ค่าย STEM แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4/1 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ (เขาใหญ่) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ซี แอนด์ ซี เขาใหญ่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาฃ

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ