Search
Close this search box.

การการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 11

โรงเรียนภูเขียวได้พานักเรียนเข้าร่วมการการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

    ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

    เด็กชายก้องภพ พลจันทร์

การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

    ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

    เด็กชายจักรกฤษณ์ ฤาชา

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ