ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระที่วัดนครบาล

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับนักเรียนห้อง ม.๓/๓,๕/๖,๕/๗,๖/๑๒ ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระที่วัดนครบาล
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print