ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระที่วัดนครบาล

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับนักเรียนห้อง ม.๓/๓,๕/๖,๕/๗,๖/๑๒ ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระที่วัดนครบาล
Facebook
Twitter
Email
Print