Search
Close this search box.

ผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย ตามโครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนภูเขียวที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักวิธีดำเนินการของ GLOBE ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นีกเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

  • เด็กหญิงร่มไทร ลาสูงเนิน
  • เด็กชายณภัทร ขิมลาภ
  • เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ แวงดงบั

ครูที่ปรึกษาวิจัย

  • คุณครูสุกัญญา นาจุ้ย
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ