Search
Close this search box.

จดหมายข่าวฉบับที่ 91/2565

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น. โรงเรียนกูเขียวได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิเป็นประธานในพีเปิด พร้อมกล่าวบรรยายพิเศษ – กิจกรรมปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิเคราะห์ SWOTประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี นางบังอร ชมเกสร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะทำงาน สพม.ชัยภูมิ ร่วมบรรยาย ให้กับ คณะผู้บริหารและคณะครูผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการจัดทำกรอบทิศทางการบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกูเขียว คณะรองผู้อำนวยการ เละคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ท้องประชุมพรมน้ำใส เขื่อนจุฬากรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

10 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ