วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันภาษาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนภูเขียว เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส และการรับ – มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของตนเอง ณ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Facebook
Twitter
Email
Print