จดหมายข่าวฉบับที่ 65/2564 : แสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนภูเขียวที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนภูเขียวที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ นตท. กริชฏิญญ์ น้อยอาสา เหล่าตำรวจ จบการศึกษาชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2563 และ นตท. ศักรินทร์ หมื่นสุรินทร์ เหล่าทหารบก จบการศึกษาชั้น ม.4/2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print