วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง พร้อมด้วยว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะกรรมการสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง เพื่อหารือเกี่ยวกับงานกีฬานักเรียนโซนหุบเขา (สพม.ชัยภูมิเกมส์) และการเตรียมพิธีเปิดป้ายสหวิทยาเขต ณ ห้องห้องแสนคำ โรงเรียนภูเขียว

Facebook
Twitter
Email
Print