วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันงานส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู-นักเรียน สพม.ชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 ซึ่งโรงเรียนภูเขียวเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จังหวัดชัยภูมิโดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนภูเขียว และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจากกิจกรรมต่าง ๆ เข้าร่วม

ในครั้งนี้โรงเรียนภูเขียวได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชย. นายทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชย.  นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชย. และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชย. มาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่คณะครู คณะกรรมการ และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ณ โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

Facebook
Twitter
Email
Print