วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเขียว ร่วมนำเสนอการบริหารสถานศึกษาในภาพรวมด้านต่าง ๆ ในโอกาสที่ สพป. มุกดาหาร ได้จัดให้มีการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดให้ศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาและองค์กรต้นแบบที่หน่วยพัฒนากำหนด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning)  ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

Facebook
Twitter
Email
Print