Search
Close this search box.

จดหมายข่าวฉบับที่ 60/2564 : นักเรียนกลุ่ม B รับการตรวจ ATK

วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 – 11.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6 กลุ่ม B โรงเรียนภูเขียวเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) โดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไซต์ (OnSite) ณ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

25 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ