Search
Close this search box.

จดหมายข่าวฉบับที่ 6/2565 : แสดงความยินดีกับ นางปารัชญ์ เรียกจำรัส ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวได้แสดงความยินดีกับ นางปารัชญ์ เรียกจำรัส ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ โรงเรียนภูเขียว

129 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ