Search
Close this search box.

จดหมายข่าวฉบับที่ 59/2564 : นักเรียนกลุ่ม A รับการตรวจ ATK

วันศุกร์ ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 – 11.30 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6 กลุ่ม A โรงเรียนภูเขียวเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) โดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไซต์ (OnSite) ณ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

54 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ