Search
Close this search box.

จดหมายข่าวฉบับที่ 52/2564 : นักเรียน ม.1 – 4 รับวัคซีน PFIZER เข็มที่ 1


วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. โรงเรียนภูเขียว ร่วมกับโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้นำวัคซีนมาฉีดให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 ตามนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่

ซึ่งในครั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชย. พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชย. นายเพทย์สุภาพ สำราญวงษ์ ผอ.รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นายอเนก หล้าเพชร อายุรแพทย์ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะบุคลากรทางการแพทย์ คณะครู อสม. ตำบลผักปัง ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนภูเขียวที่รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 1,745 คน ณ โรงเรียนภูเขียว

ดูภาพบรรยากาศการรับวัคซีน

468 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ