Search
Close this search box.

จดหมายข่าวฉบับที่ 5/2565 : ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565

       วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทาง และหารือข้อปฏิบัติทางราชการตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดมุ่งสู่ความสำเร็จไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

       ในครั้งนี้ สพม.ชัยภูมิ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนภูเขียว และโรงเรียนอื่น ๆ รวม 6 โรงเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้โรงเรียนที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถทางวิชาการ และคณะครูโรงเรียนภูเขียว 3 ท่านที่ได้ออกแบบระบบและพัฒนาเว็บไซต์จัดกิจกรรมส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู-นักเรียน สพม.ชัยภูมิ ได้แก่ นายดวงดี โชติสุภาพ นายอนุรักษ์  โคผดุง และนายมงคล ชนะดี

85 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ