จดหมายข่าวฉบับที่ 49/2564 : การอบรม ว9/2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet

วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9/2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ การคงสภาพวิทยฐานะ และประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนตามตำแหน่งวิทยฐานะเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว โดยมีนายสมควร ชนะภู นายปรีชากร ภาชนะ และว่าที่ ร.ต.สุชาติ คำนกคุ้ม เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนภูเขียว

ดูวิดีโอบันทึกหารประชุม

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print