จดหมายข่าวฉบับที่ 48/2564 : ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง (ครั้งที่ 3/2564)

       วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง (ครั้งที่ 3/2564) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง และคณะผู้บริหารโรงเรียนภูเขียว เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ ของสหวิทยาเขตตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print