Search
Close this search box.

จดหมายข่าวฉบับที่ 48/2564 : ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง (ครั้งที่ 3/2564)

       วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง (ครั้งที่ 3/2564) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตภูตะเภา – ทุ่งกะมัง และคณะผู้บริหารโรงเรียนภูเขียว เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ ของสหวิทยาเขตตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

13 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ