Search
Close this search box.

จดหมายข่าวฉบับที่ 44/2564 : โรงเรียนภูเขียว รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน

       วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชย. พร้อมด้วยนางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ชย. นางสาวปภาวรา ประเสริฐ และนางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.ชย. ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเขียวร่วมกันให้การต้อนรับ ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว

474 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ