วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน กิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอภูเขียว ปี 2565 โดยได้รับรางวัลหลายกิจกรรมและรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับจังหวัด ได้แก่ การประกวด TO BE NUMBER ONE I DOL MAN และ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว

Facebook
Twitter
Email
Print