วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เช่น กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษา กิจกรรมวาดภาพตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร และกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว

Facebook
Twitter
Email
Print