จดหมายข่าวฉบับที่ 10/2565 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

       วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนภูเขียว เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวันวิสาขบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสงบสุข ร่มเย็น และถวายเป็นพุทธบูชา ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print