Search
Close this search box.

จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2565 : ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือก ประเภทบุคคล จำนวน 1 รางวัล ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.
จังหวัดชัยภูมิ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

 รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น

75 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ