Search
Close this search box.

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับชาติ) ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-6 (รางวัลเหรียญทอง) 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-6 (รางวัลเหรียญทอง)

การประกวดละครคุณธรรม ม. 1-6 (รางวัลเหรียญทอง)

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ