ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

  • นักเรียนชั้น ม.1-6
  • จำนวน 50 คน
Facebook
Twitter
Email
Print