กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านสภาพภูมิอากาศและดาราศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.ปลาย วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านสภาพภูมิอากาศและดาราศาสตร์

  • นักเรียนชั้น ม.ปลาย
  • จำนวน 37 คน

โดยมีรายละเอียดดังภาพ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print