กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mep.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mep. ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print