การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บอบคุณข้อมูลการจัดการเรียนการสอนจาก คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน
รวบรวมข้อมูล โดย นางเนตรชนก ทัพซ้าย
ตรวจทานโดย นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ
ตัดต่อโดย นายอนุรักษ์ โคผดุง
อำนวยการผลิต โดย นายบุญชนะ อุปฮาต

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print