Search
Close this search box.

การประกวดบอร์ดเกม ภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์ธรณี สู่วิถี เมือง ๓ มรดกโลก” ปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMt) โรงเรียนภูเขียว ได้พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดบอร์ดเกม ภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์ธรณี สู่วิถี เมือง ๓ มรดกโลก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

   รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

   1. นายพัทธดลย์ ชายชีวินลิขิต 2. นายชวกร สอนโกษา 3. นายชัยกฤต ชาลีวรรณ

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ