ประกาศผลการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำเอกสาร ปพ.1 มาตรวจสอบและชำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ที่โรงเรียนภูเขียว ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำเอกสาร ปพ.1 มาตรวจสอบและชำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ที่โรงเรียนภูเขียว ในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.
10,437 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ