Search
Close this search box.

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม

กำหนดการรับสมัครโดยสังเขป

วันที่รับสมัคร
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านเว็บไซต์ quota.phukhieo.ac.th
ประกาศผลการคัดเลือก
3 มีนาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว, เพจ Facebook โรงเรียนภูเขียว และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน
รายงานตัว
สอบจัดชั้นเรียน

26 มีนาคม 2566 

  • 08.00 น. รับฟังคําชี้แจง ที่อาคารโดม เตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โรงเรียภูเขียว
  • 08.45 น. เข้าห้องสอบ
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ