ผลการจัดชั้นเรียนและการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

ไฟล์ประกาศโรงเรียนภูเขียว

05_ประกาศผลการจัดห้อง-1.pdf

ผลการจัดห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

07_ผลการจัดห้องเรียนชั้น-ม.1-2.pdf

Facebook
Twitter
Email
Print