ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่อง ให้นักเรียนนำรถจักรยานยนต์มาจอดในบริเวณโรงเรียน