ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

01_ประกาศห้องเรียนพิเศษ-ม.1.pdf

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP

02_MEP.pdf

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

03_วิทยาศาสตร์.pdf

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

04_คณิตศาสตร์.pdf

เอกสารวันมอบตัว 12 มีนาคม 2565

-ห้องเรียนพิเศษ.pdf

ค่าใช้จ่ายวันมอบตัว 12 มีนาคม 2565

.pdf

Facebook
Twitter
Email
Print