ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแนวปฏิบัติการเข้าสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

01_ประกาศสอบห้องเรียนพิเศษ.pdf

02_แนวปฏิบัติการเข้าสอบ.pdf

03_แนวปฏิบัติการสอบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง.pdf

03_รายชื่อเข้าสอบ-ม.1-ห้องเรียนพิเศษ.pdf

04_รายชื่อเข้าสอบ-ม.4-ห้องเรียนพิเศษ.pdf

Facebook
Twitter
Email
Print