ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม รายงานตัว

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

09_ม.4-ประเภท-ม.3-เดิม-รายงานตัว.pdf

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

01_ม.3-เดิม-วิทย์-คณิต.pdf

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์

01_ม.3-เดิม-อังกฤษ-คณิต-1.pdf

แผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MOU : CP ALL

01_ม.3-เดิม-การจัดการ.pdf

Facebook
Twitter
Email
Print