Search
Close this search box.

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

กำหนดการรับสมัครโดยสังเขป

วันที่รับสมัคร
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านเว็บไซต์ regis.phukhieo.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
24 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว, เพจ Facebook โรงเรียนภูเขียว และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน
สอบคัดเลือก

5 มีนาคม 2566 

  • 08.00 น. รับฟังคําชี้แจง ที่อาคารโดม เตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โรงเรียภูเขียว
  • 08.45 น. เข้าห้องสอบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
9 มีนาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว, เพจ Facebook โรงเรียนภูเขียว และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน
รายงานตัว
10 มีนาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ enroll.phukhieo.ac.th
มอบตัว
11 มีนาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ enroll.phukhieo.ac.th

ประกาศการรับนักเรียน

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ