Search
Close this search box.

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565

    ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันเคริ่องบินพลังยางประเภทบินนานสามมิติ (3D) (ม. 1 – 3)

     เด็กชายณัฐพล พุ่มพวง

การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565

    ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ (ม. 1 – 3)

     เด็กชายภาคิน วาดสูงเนิน

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ