Search
Close this search box.

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ม. 1 – 3) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2565

โรงเรียนภูเขียวได้พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ม. 1 – 3)

    1. เด็กชายชิษณุชา แฝดสุระ 2. เด็กหญิงนิรัตน์ มังดินดำ 3. เด็กหญิงพัณณิตา ดวงเศสวงศ์

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ