ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2565

โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนที่ได้รางวัลดังนี้

   1. เด็กชายธราเทพ เข่งรอด รางวัลเหรียญทองแดง

   2. เด็กหญิงธนัญญา มาลาวรรณ รางวัลเหรียญทองแดง

   3. เด็กหญิงธัญนินท์ อธิรัฐสีห์ รางวัลเหรียญทองแดง

104 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ