Search
Close this search box.

ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2565

โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนที่ได้รางวัลดังนี้

   1. เด็กชายธราเทพ เข่งรอด รางวัลเหรียญทองแดง

   2. เด็กหญิงธนัญญา มาลาวรรณ รางวัลเหรียญทองแดง

   3. เด็กหญิงธัญนินท์ อธิรัฐสีห์ รางวัลเหรียญทองแดง

121 views
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ