Search
Close this search box.

แนวปฏิบัติของศูนย์ประสานงานป้องกันไวรัส และแผนการเผชิญเหตุ (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19)

แนวปฏิบัติของศูนย์ประสานงานป้องกันไวรัส และแผนการเผชิญเหตุ (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19) โรงเรียนภูเขียว สพม.ชัยภูมิ กรณีที่พบนักเรียนติดเชื้อ ครูที่ปรึกษาสามารถโหลดแบบฟอร์ม “ขออนุญาตให้นักเรียนลาหยุดเรียน” ได้ที่เว็บไซต์กลุ่มบริหารทั่วไป หรือที่ลิงค์นี้ แบบขออนุญาตให้นักเรียนลาหยุดเรียน

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print
เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ